NE ARAMIŞTINIZ?

Proje Hakkında
Türkiye’de gelişmiş tekstil sanayisinin varlığı, yüksek katma değerli, modaya uygun ve kaliteli ürünlerin üretimine ve pazarlanmasına olanak sağlamaktadır. Mevcut dünya şartları göz önüne alındığında, sektörün temel amacı yüksek katma değerli, özgün ve kaliteli ürünler üretmektir.

Şehir ekonomisine değer katan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, tekstil firmalarına uluslararası alanda rekabetçiliği geliştirmeleri için, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı desteği ile “Bursa Tekstil Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” URGE projesini yürütüyor.

Türkiye’nin Bursa şehrinde tekstil sektörünün öncü üreticileri olan 34 özel firma; devlet kurumları, sivil toplum ve üniversitelerin katkısıyla ortaya çıkan sinerjiyle potansiyelini keşfediyor. Kurumsal AR-GE, inovasyon ve tasarım desteği sağlanan firmalar, ortak akıl ve stratejiyle hareket edip, yeni pazarlara açılıyor.

İşbirliği kültürünü geliştiren ve hızla kurumsallaşan firmalar, rekabetçi maliyetleri, yüksek kalite, esnek ve verimli üretim, yenilikçi tasarım ve doğayla barışık üretim zincirleriyle, dünya tekstil piyasasının yeni üssü olmaya hazırlanıyor.

Bursa, inovatif ve stil odaklı üretimiyle tam bir giyim ve ev tekstili üssü. Farklı tasarım vizyonu, uzman ekipleri ve yüksek teknolojiye sahip tekstil donanım altyapılarıyla giyim ve ev tekstili firmaları, dünyanın önde gelen markaları ile rekabet ediyor.

Projede yer alan firmaların 17’si ev tekstili, 14’ü ise giysilik kumaş ve hazır giyim üretmektedir. Proje aynı zamanda 1 iplik firması, 1 tasarım firması ve 1 kaplama firmasını bünyesinde barındırmaktadır. Projen firmaları halen ihracat yapmakta olup uluslararası marketlere girme potansiyeline sahiptir.

Üyeler arasında işbirliği bilinci oluşturmak, ihracat kapasitesini arttırmak, yeni marketlere girmek, potansiyeli olan pazarlarda düzenlenecek organizasyonlar ile sektöre fayda sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek ve bu işbirliği vasıtası ile daha kapsamlı ortak iş modelleri oluşturmak, bu projenin esas hedefleri arasındadır.